Gabija Liaudanskytė, Raimundas Vaitkevičius, Monika Kropaitytė

Abstract

Delyras – dažna komplikacija intensyvios terapi­jos skyriuje (ITS). Šią būklę sukelti gali daug įvairių provokuojančių veiksnių. Delyras susijęs su didesniu mirtingumu, ilgesne dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) trukme, ilgesne gydymo trukme ITS bei didesniais svei­katos priežiūros kaštais. Siekiant išvengti delyro, labai svarbu žinoti ir laiku atpažinti rizikos veiksnius, kurie didina jo išsivystymo tikimybę bei tinkamai taikyti pre­vencijos priemones.

Tyrimo tikslas − apžvelgti delyrą sąlygojančius rizikos veiksnius bei prevenciją intensyvios terapijos skyriuje.

Tyrimo metodai. Atlikta mokslinės literatūros apžvalga ir analizė. Publikacijų paieška buvo vykdoma anglų kalba tarptautinėse duomenų bazėse PubMed, ClinicalKey, UpToDate, Cochrane Library. Buvo naudojami raktiniai žodžiai anglų kalba ir jų deriniai: ICU delirium, deli­rium risk factors, delirium prevention (delyras intensy­vios terapijos skyriuje, delyro rizikos veiksniai, delyro prevencija). Šioje literatūros apžvalgoje išanalizuota 17 atrinktų straipsnių bei pateikti apibendrinti jų rezultatai.

Rezultatai. Dažniausi delyrą provokuojantys rizikos veiksniai yra DPV, sedacija, skausmas, karščiavimas, sepsis, įvairūs medikamentai, fizinis suvaržymas bei ilga hospitalizacijos ITS trukmė. Predisponuojantys veiksniai apima amžių, kvėpavimo takų ligas, pažinimo funkcijų ir regėjimo sutrikimus. Delyro rizika didesnė pacientams, sergantiems sunkia liga. Veiksmingiausios prevencijos priemonės, padedančios sumažinti delyro dažnį, yra ne­farmakologinės. Farmakologinių priemonių taikymas reikalauja didesnių tyrimų, kuriais būtų įrodytas jų po­veikio patikimumas.

Išvados. Pagrindiniai delyro rizikos veiksniai intensy­vios terapijos skyriuje skirstomi į predisponuojančius, kurie susiję su paciento individualiomis savybėmis ir yra nemodifikuojami, bei provokuojančius, kurie delyro pasireiškimo tikimybę didina, tačiau gali būti modifi­kuojami. Nors kai kurie tyrimai įrodo deksmedetomi­dino naudą delyro prevencijai, tačiau reikalingi platesni farmakologinių priemonių efektyvumo tyrimai. Delyro dažnį efektyviai mažina nefarmakologinės priemonės.

Keyword(s): delyro rizikos veiksniai, delyro prevencija, delyras intensyvios terapijos skyriuje.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.045
Full Text: PDF

Back