Ilona Tkačenko, Aldona Mikaliūkštienė, Natalja Fatkulina

Abstract

Motyvacija – tai individuali vidinė ar išorinė paskata geriau atlikti darbą. Motyvacija ir motyvavimas visada buvo svarbūs veiksniai vadovaujant personalui, tenkinant darbuotojų ir darbdavio lūkesčius, didinant darbo našumą, kuriant teigiamą atmosferą darbe ir užtikrinant gerus santykius kolektyve. Darbo tikslas – apžvelgti ir pateikti naujausios literatūros duomenis apie anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų darbą motyvuojančius veiksnius. Mokslinių straipsnių paieška atlikta PubMed, Cochrane ClinicalKey, BMJ Best Practice, ScienceDirect ir Google Scholar duomenų bazėse. Išanalizuota 13 viso teksto straipsnių, atitikusių paieškos kriterijus. Rezultatai parodė anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų motyvacijos svarbą. Išvados. Kiekvieno vadovo pareiga reguliuoti ir spręsti, kaip skatinti darbuotojus, įvertinti jų požiūrį į motyvavimą ir numatyti šio proceso tobulinimo perspektyvas. Pasirinktos priemonės turi tenkinti darbuotojų poreikius ir atitikti organizacijos galimybes. Pagrindiniai motyvaciniai veiksniai, lemiantys žmogaus požiūrį į darbą, skatinantys pasirinkti vieną ar kitą darbo rūšį, skirstomi į išorinius (darbo užmokestis, karjeros galimybės, pareigų paaukštinimas) ir vidinius (noras save realizuoti, būti savarankišku, veiksmingu ir įvertintu). Skirtingais laikmečiais, skirtingos kultūros bei karjeros tarpsniais motyvaciniai veiksniai gali kisti, todėl svarbu atkreipti dėmesį į kiekvieno individo poreikius ir taikyti skirtingas motyvavimo priemones.

Keyword(s): intensyviosios terapijos slaugytojų motyvacija darbui, intensyviosios terapijos slaugytojų pasitenkinimas darbu, motyvacijos teorija, slaugytojų migracija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.051
Full TextPDF

Back