Giedrė Kemežytė

Abstract

Citomegalo virusas (CMV) paplitęs visame pasaulyje. Liga įprastai pasireiškia imunosupresuotiems asmenims, tačiau kartais virusas pažeidžia ir įvairias imunokompe­tentingų žmonių organų sistemas. Tokiais atvejais virusas sukelia kolitą, kurio diagnostika gana sudėtinga. Tyrimo tikslas – atrinkti, išanalizuoti bei aptarti įrodymais pa­grįstoje mokslinėje literatūroje esančią informaciją apie CMV sukeltą kolitą – jo kliniką, diagnostiką, gydymo bū­dus. Literatūros paieška atlikta naudojantis PubMed duo­menų baze. CMV sukelto kolito simptomai nespecifiniai: pilvo skausmas, apetito nebuvimas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, dažnai su kraujo priemaiša, karščiavimas, bendras silpnumas. Nėra idealaus neinvazyvaus tyrimo ligai nustatyti. Dažniausiai ji diagnozuojama atliekant ko­lonoskopiją su biopsija. CMV kolitas sėkmingai gydomas antivirusiniais vaistais − gancikloviru, valgancikloviru ar, esant rezistentiškai formai, foskarnetu.

Keyword(s): citomegalo virusas; citomegalo viruso sukeltas kolitas; imunosupresija; antivirusinė terapija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.044
Full Text: PDF

Back