Edvina Triaušytė

Abstract

Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duome­nimis, išanalizuoti mokslinius tyrimus, analizuojančius centrinės miego apnėjos (CMA) gydymą, implantuo­jant transveninį diafragmos nervo stimuliatorių. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicinos duomenų bazėse. Rezultatai parodė, kad šis gydymo bū­das reikšmingai sumažina AHI, centrinės miego apnėjos įvykių skaičių, mieguistumą dienos metu (vertinant pagal Epworth skalę), gerina sužadinimo indeksą ir miego ar­chitektūrą. Šis gydymas yra saugus ir efektyvus, tinka­mas pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu, nes paveikia širdies ritmą nakties metu ir mažina sistolinį kraujospūdį. CMA gydymas ASV aparatu pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu, padidino bendrą mirtingumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, todėl transveninė neurostimuliacija yra puikus nau­joviško gydymo pasirinkimas.

Keyword(s): centrinės miego apnėjos gydymas, diafragmos nervo stimuliavimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.184
Full Text: PDF

Back