Gintarė Dragūnaitė

Abstract

Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duome­nimis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie aspiracinės pneumonijos rizikos veiksnius. Atlikta mokslinės lite­ratūros ir dokumentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse. Rezultatai parodė, jog aspiracinė pneumonija yra apatinių kvėpavimo takų ir plaučių parenchimos in­fekcija, atsirandanti dėl kolonizuoto burnos ir ryklės ar viršutinės virškinamojo trakto dalies turinio patekimo į apatinius kvėpavimo takus. Pacientams, hospitalizuo­tiems dėl kitų ligų, aspiracinė pneumonija gali būti mir­ties priežastis, todėl rizikos veiksniai ir jų modifikavimas yra aktualus klinikinės praktikos klausimas.

Keyword(s): aspiracinė pneumonija, aspiracinės pneumonijos rizikos veiksniai, aspiracija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.148
Full Text: PDF

Back