Dominyka Grinkevičienė, Monika Zaleckytė, Dovilė Gabševičiūtė

Abstract

Hipodontija – tai vieno ar daugiau dantų užuomazgų neišsivystymas. Dažniausiai nustatoma apatinio žan­dikaulio antrųjų kaplių, viršutinio žandikaulio antrųjų kandžių arba pirmųjų kaplių hipodontija. Šio darbo tikslas – įvertinti, susisteminti, išanalizuoti moksli­nėje literatūroje aprašytus tyrimus, kuriuose vertinami skirtingi gydymo metodai, bei nustatyti geriausią gy­dymo alternatyvą pacientams, turintiems neišsivys­čiusius šoninius kandžius. Šioje sisteminėje apžval­goje išanalizuoti 8 nesutrumpintų tekstų straipsniai. Remiantis atrinktų straipsnių rezultatų duomenimis, galima teigti, kad hipodontija dažniau pasireiškia mo­terims nei vyrams. Ortodontinis tarpo užpildymas ir implantacija yra pirmo pasirinkimo metodai. Orto­dontinis tarpo užpildymas sukelia mažiau periodon­tologinių problemų, lyginant su implantacija. Tiek implantacija, tiek ortodontinis tarpo užpildymas, re­modeliuojant iltinį dantį antruoju kandžiu, gali sukelti nenatūralius dantenų spenelio pakitimus.

Keyword(s): viršutinių šoninių kandžių agenezė, neišdygę šoniniai kandžiai, ortodontinis tarpo užpildymas, ortopedinis agenezės gydymas, ortodontinis tarpo sukūrimas, vieno danties implantacija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.075
Full TextPDF

Back