Monika Bitinaitytė, Marija Plioplytė, Darius Trepenaitis, Andrius Macas

Abstract

Daugėjant anestezijos priežiūros reikalingų chirurginių procedūrų, didėja anesteziologijos specialistų poreikis. Anesteziologų pasiskirstymas 100 tūkst. gyventojų (PAP tankis) yra labai rekomenduotinas rodiklis, vertinant šalies anesteziologijos situaciją. Rekomenduotina riba, kurią šalys turėtų pasiekti iki 2030 m., yra nuo 20 iki 40 specialistų 100 tūkst. gyventojų. Tyrimo tikslas – apžvelgti anesteziologijos situaciją Lietuvoje bei kitose Europos regiono valstybėse. Metodika – atlikta elektroninė literatūros analizė ClinicalKey ir PubMed duomenų bazėse bei Pasaulinės anesteziologų draugijų federacijos puslapyje anglų kalba, naudojant šias raktažodžių kombinacijas: gydytojai anesteziologai, rezidentūra, PAP tankis, specialistų pasiskirstymas (angl. anesthesiology, density, workforce, distribution). Rezultatai. Išanalizavus 43 Europos regiono šalis, nustatyta, jog vidutinis PAP tankis 18,97. 14 valstybių PAP tankis yra didesnis nei 20, o 28 – mažesnis nei rekomenduotinas. Lietuvoje pasiskirstymo tankis 2022 m. buvo didesnis už siūlomą. Išvados. Anesteziologų pasiskirstymas 100 tūkst. gyventojų Europos regione yra nevienodas. Tik mažoje dalyje šalių PAP tankis atitinka labai rekomenduotiną.

Keyword(s)gydytojai anesteziologai, rezidentūra, PAP tankis, specialistų pasiskirstymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.091
Full Text: PDF

Back