Rita Raškevičienė, Laura Tamašauskienė, Vidmantas Januškevičius, Rūta Ustinavičienė

Abstract

Profesinės ligos – tai ligos, sukeltos veiksnių, esančių darbo aplinkoje, nustatyta tvarka pripažintos profesinėmis ligomis. Klinikinėje praktikoje dėl įvairių priežasčių nėra lengva įtarti ir nustatyti ligos simptomų ryšį su darbo aplinka. Vienos rečiausiai diagnozuojamų profesinių ligų yra kvėpavimo sistemos ir odos bei poodžio ligos. Šiame darbe analizuojamos 2015-2021 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (LSMUL KK) diagnozuotos profesinės alerginės ir dirginančių junginių sukeltos ligos ir pateikiamos jų diagnostikos rekomendacijos. LSMUL KK 2015-2021 m. 15 pacientų nustatytos profesinės alerginės ir dirginančių medžiagų sukeltos ligos, vienam iš jų – dvi ligos. Dažniausiai nustatomas alerginis kontaktinis dermatitas. Dažniausia patvirtinamų profesinių alerginių ir dirginančių medžiagų sukeltų ligų priežastis – kanifolija, formaldehidas. Profesinei alerginei ligai diagnozuoti svarbu įrodyti ryšį tarp simptomų ir darbo aplinkos – liga prasideda pradėjus dirbti, pagerėja ne darbo aplinkoje, darbo aplinkoje nustatomas alergenas, kuriam tyrimais įrodytas įsijautrinimas, arba dirginančio poveikio medžiaga. Tiksliausiai profesinė alerginė liga diagnozuojama atlikus provokacinį mėginį su įtariamu alergenu, esančiu darbe, tačiau šis tyrimas įprastai nėra atliekamas, o tai apsunkina profesinės ligos kilmės patvirtinimą.

Keyword(s): profesinė liga, alergija, rinitas, astma, kontaktinis dermatitas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.001
Full Text: PDF

Back