Otilija Lieščinskaitė, Ričardas Kubilius

Abstract

Tikslas. Šia literatūros apžvalga siekiama surinkti informaciją apie 3D spausdinimo technologiją ir jos pritai­kymą odontologijoje, rasti 3D spausdinimo technologijų rūšis, išsiaiškinti trimatės technologijos privalumus bei trūkumus.

Medžiaga ir metodai. Literatūros apžvalgai buvo ieškoma straipsnių, paskelbtų 2018-2023 m., parašytų anglų kalba, naudojant šiuos raktažodžių derinius Cochrane ir PubMed duomenų bazėse anglų kalba: (3D printing OR digital oral dentistry) AND (dental implant OR res­toration OR oral surgery) (liet. (3D spausdinimas AR skaitmeninė burnos odontologija) IR (dantų implantas AR restauracija AR burnos chirurgija)). Google Scholar paieškos sistemoje atlikta rankinė paieška.

Rezultatai. Atrinktas 21 mokslinis straipsnis, atitinkantis raktažodžius ir literatūros apžvalgai keliamus kriterijus. Pagrindinės odontologijoje naudojamos 3D spausdinimo technologijų rūšys: stereolitografija, skaitmeninis šviesos apdorojimas, selektyvus lazerinis lydymas, lydyto nusė­dimo modeliavimas. 3D spausdinimo panaudojimas ap­ima dantų implantų įsriegimo gidų, fizinių protezavimo bei burnos chirurgijos modelių, dantų, kaukolės, žandi­kaulių ir veido, ortopedinių karkasų gamybą.

Išvados. Supaprastintas skaitmeninių duomenų perkėli­mas nuo modelio ar tiesioginės intraoralinės struktūros teikia galimybę greitai bei tiksliai išgauti, o vėliau ir do­kumentuoti kiekvieną individualią paciento situaciją 3D formatu. Dėl sukurtų spausdinamų biomedžiagų galima paprasčiau kontroliuoti trimačių struktūrų karkasų vidinę bei išorinę formą, o skaitmeninės priemonės, įskaitant 3D technologiją, padeda kuo tiksliau atkurti anatomiškai tin­kamos formos struktūras. Norint išsiaiškinti ilgalaikę 3D spausdinimo įtaką gydymo planavimo tikslumui bei kom­plikacijų rizikos mažinimui, reikalingi tolesni tyrimai.

Keyword(s): skaitmeninė burnos chirurgija, 3D spausdinimas, dantų implantologija, skaitmeninė odontologija, restauracija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.046
Full Text: PDF

Back