Asta Strumbylaitė, Karolis Pampikas

Abstract

Kaudeno (angl. Cowden) sindromas yra reta paveldima liga, pasireiškianti daugybinėmis hamartomomis įvai­riuose organuose ir specifiniais odos ir gleivinių pažei­dimais, kurie nustatomi beveik visiems sergantiems pa­cientams ir leidžia įtarti ligą dar prieš piktybinių navikų išsivystymą vidaus organuose. Dermatologiniai pokyčiai gali būti įvairūs: trichilemomos, akralinė keratozė, burnos gleivinės papilomatozė, odos ir gleivinių neuromos ir kiti. Nepastebėjus ankstyvų odos pokyčių, galimi daugybiniai piktybiniai navikai, todėl svarbi ankstyva diagnostika ir periodiškai atliekamos vidaus organų piktybinių navikų patikros programos.

Keyword(s): Kaudeno (Cowden) sindromas, daugybinis hamartomos sindromas, PTEN hamartomos naviko sindromas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.118
Full Text: PDF

Back