Diana Barragan Ferrer, Jesus Manuel Barragan Ferrer, Greta Marija Damarackaitė

Santrauka

Padažnėjo peptidų, kaip pagrindinių veikliųjų kompo­nentų, naudojimas kosmetikos gaminiuose, padaugėjo kosmetologų, dirbančių su priemonėmis, kurių sudėtyje yra peptidų, todėl kyla klausimas, ar kosmetologai turi pakankamai žinių apie peptidus ir jų poveikį odai. At­liktas kiekybinis tyrimas. Tyrimo tikslas − atskleisti kos­metologų žinias apie peptidus ir jų poveikį odai. Tyrimo priemonė − internetinė anoniminė anketa. Imtis – 50 respondentų. Tyrimo rezultatai parodė, kad didžioji dalis kosmetologų žino peptidų gavimo šaltinius, veikimo me­chanizmą, peptidų grupes ir kokioms odos problemoms spręsti naudojami peptidai. Mažiau žinių kosmetologai turi apie dažniausiai kosmetinėse priemonėse naudojamų peptidų poveikį odai. Lyginant kosmetologų žinias apie peptidus ir jų poveikį odai su specialistų išsilavinimu, paaiškėjo, kad daugiausiai žinių apie peptidus ir jų po­veikį odai turi aukštąjį išsilavinimą įgiję kosmetologai.

Raktiniai žodžiai: peptidai, kosmetologai, žinios, poveikis odai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.134
Pilnas tekstasPDF

Back