Vilius Rutkauskas, Sigita Lesinskienė, Natalja Fatkulina

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjami aktualūs kūdikių žindymo ir motinų gydymo psichiką veikiančiais vaistais klau­simai. Apžvelgtos pagrindinės psichotropinių vaistų grupės, pateikiamos rekomendacijos. Daugelis psi­chiatrinėms būklėms gydyti skiriamų vaistų laikomi pakankamai saugiais, kad motinai galima būtų reko­menduoti tęsti žindymą, nepaisant reguliaraus jų var­tojimo. Psichikos sutrikimų turinčias motinas svarbu paskatinti žindyti kūdikį, kadangi tai padeda palai­kyti motinos ir vaiko ryšį, kuris yra svarbus sklan­džiai kūdikio raidai. Dalis psichikos ligomis sergan­čių pacienčių atsisako tęsti žindymą arba nutraukia psichotropinių vaistų vartojimą, bijodamos pakenkti kūdikiui, todėl svarbu informuoti šeimą apie galimą riziką ir pasirinkti tinkamą vaistą. Nėštumas ir gim­dymas didina psichikos ligų paūmėjimo riziką, todėl siekiant užtikrinti motinos ir kūdikio sveikatą, svarbu, kad būtų skiriamas tinkamas farmakologinis ir kom­pleksinis nefarmakologinis gydymas. Žindymo nauda nusveria galimą riziką, jei motinos farmakologinis gydymas yra individualizuojamas, reguliariai ver­tinama žindomo kūdikio būklė, pacientės ir kūdikio priežiūroje sistemingai dalyvauja tarpdisciplininė spe­cialistų komanda (psichiatras, neonatologas, akušeris, pediatras, šeimos gydytojas, klinikinis farmakologas, slaugytojas). Motinų psichikos sutrikimų paūmėjimas sukelia didelę žalą jų kūdikių raidai, todėl sprendžiant žindymo klausimus, būtina remtis moksliniais duo­menimis, tinkamai informuoti visuomenę.

Raktiniai žodžiai: žindymas, psichikos ligos, psichiką veikiantys vaistai, antidepresantai, benzodiazepinai, litis, nuotaikos stabilizatoriai.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.017
Pilnas tekstasPDF

Back