Ilja Skalskis, Sigitas Filipauskas, Gintarė Gečaitė

Santrauka

Darbo tikslas – įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie visuomenėje įgytos suaugusiųjų pneumonijos epi­demiologiją ir rizikos veiksnius. Šioje sisteminėje apžvalgoje išanalizuoti 22 viso teksto straipsniai. Remiantis atrinktų straipsnių rezultatų duomenimis, galime teigti, kad visuomenėje įgytą pneumoniją le­mia nemažai koreguojamų ir nekoreguojamų rizikos veiksnių. Greitas modifikuojamų rizikos veiksnių įvertinimas ir korekcija galėtų sumažinti sergamumą visuomenėje įgyta suaugusiųjų pneumonija ir mirš­tamumą, ypač pagyvenusių žmonių.

Raktiniai žodžiai: visuomenėje įgyta pneumonija, pneumonija, rizikos veiksniai, suaugusieji.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.091
Pilnas tekstasPDF

Back