Vaidas Varinauskas, Saulius Diliūnas, Ričardas Kubilius, Albinas Gervickas

Santrauka

Įvadas ir tyrimo tikslas. Pacientų su bedančiais apatiniais žandikauliais gydymui taikoma keturių dantų implantų su viso dantų lanko tilto fiksacija ant jų taktika. Kelios atliktos studijos parodė gembės ilgio įtaką kaulo įtempiams apie dantų implantus. Tyrimo tikslas – nustatyti tilto, fiksuoto ant keturių dantų implantų, gembės ilgio įtaką įtempių kitimams periimplantiniame kaule.Tyrimo metodika. Tyrimui pasirinkta trimatė baigtinių elementų tyrimo metodika. Sumodeliuotas trimatis bedančio apatinio žandikaulio modelis su dantų implantais tarpmentaliniame segmente. Pasirinktos keturios dantų implantų pozicijų variacijos bei jie sujungti 14 dantų tiltu. Imituota kramtomoji 300 N jėgos apkrova tilto gembėje. Rezultatai. Mažiausi įtempai kraštinio implanto periimplantiniame kaule, kai dantų implantai žandikaulyje pagal sistemą 4-2-2-4, tik 1% didesni – 4-1-1-4, 16.7% didesni 4-3-3-4 ir 71% didesni sistemoje 3-2-2-3. Didžiausi įtempiai kraštinio implanto ir mažiausi įtempiai centrinio implanto periimplantiniame kaule, kai implantai sistemoje 3-2-2-3. Gembės ilginimas reikšmingai veikia įtempių padidėjimus kraštinio implanto periimplantiniame kaule visose tirtose sistemose.Išvados. Atliktas tyrimas parodė, kad, imituojant kramtomosios jėgos apkrovą gembėje, įtempiai susiformuoja apie visus dantų implantus. Mažiausi įtempiai kraštinio implanto periimplantiniame kaule, kuomet dantų implatai sistemose 4-2-2-4 ir 4-1-1-4. Gembės ilgio trumpinimas reikšmingai sumažina periimplantinio kaulo įtempius apie kraštinį implantą net iki 358%.

Raktiniai žodžiai: peri-implant bone, cantilever, FEM.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.020
Pilnas tekstasPDF

Atgal