Ieva Kaukėnaitė, Justė Čemerkaitė, Rasa Liutkevičienė

Santrauka

Dermatochalazė yra vokų odos perteklius, susiformuo­jantis dėl odos išsitampymo, sumažėjus jos elastingu­mui. Pagrindinis akių vokų odos užkritimą sukeliantis veiksnys yra su amžiumi susijęs odos senėjimas, tačiau mokslinėje literatūroje išskiriami ir kiti rizikos veiks­niai, tokie kaip vyriškoji lytis, šviesesnė odos spalva, didelis kūno masės indeksas (KMI) bei rūkymas. Ble­faroplastikos metu pašalinamos perteklinės vokų odos raukšlės, riebalai ir, jei reikia, gilesni audiniai. Viršu­tiniųjų vokų blefaroplastika yra viena iš dažniausių veido plastinių operacijų, kuri gali būti atliekama dėl funkcinių ar estetinių indikacijų. Komplikacijos po šios chirurginės procedūros stebimos retai, daugumos jų iš­vengti padeda kruopštus operacijos planavimas bei tiksli metodika. Tyrimo tikslas − pristatyti klinikinį atvejį ir, remiantis naujausiais mokslinės literatūros šaltiniais, apžvelgti viršutiniųjų vokų dermatochalazės blefaro­plastikos reikšmę objektyviems ir subjektyviems re­gėjimo funkcijų pokyčiams, gyvenimo kokybei ir ben­drą pacientų pasitenkinimą šios operacijos rezultatais. Pristatomas klinikinis atvejis, kuriame 57 metų mote­riai buvo atlikta blefaroplastika dėl abiejų viršutiniųjų vokų odos, dengiančios išorinius vokų plyšio kraštus bei krentančios ant blakstienų, pertekliaus. Pacientė skun­dėsi akipločio susiaurėjimu, viršutiniųjų vokų sunkumo jausmu, odos dirginimu bei pasunkėjusia žiūrėjimo po­zicija. Viršutiniųjų vokų plastikos metu pašalinus odos perteklių, pagerėja pacientų regėjimo funkcija dėl vir­šutinės akipločio dalies defekto sumažėjimo, kontras­tinio jautrumo padidėjimo, astigmatizmo ir aukštesnio lygio aberacijų sumažėjimo. Subjektyvūs pacientų iš­sakomi simptomai, tokie kaip akipločio sumažėjimas, galvos atlošimas siekiant geriau matyti, viršutiniųjų vokų sunkumo jausmas, galvos skausmai, viršutiniųjų vokų odos dirginimas po jų plastikos pasireiškia rečiau, nei prieš operaciją. Po viršutiniųjų vokų plastikos pa­gerėja pacientų gyvenimo kokybė. Bendrasis pacientų pasitenkinimas operacijos rezultatais yra labai didelis.

Raktiniai žodžiai: dermatochalazė, blefaroplastika, regėjimo funkcija, pacientų pasitenkinimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.166
Pilnas tekstasPDF

Back