Pranas Šerpytis, Vytautas Abraitis, Vaidas Bilkis, Robertas Katliorius, Aistė Žebrauskaitė, Vida Žvironaitė, Egidijus Berūkštis

Santrauka

Darbo tikslas: nustatyti, kokie faktoriai lemia vienerių metų išgyvenamumą pacientams, sirgusiems ST bangos miokardo infarktu ir gydytiems PKI.
Darbo metodika: atlikta retrospektyvinė 1043 ligonių ligos istorijų analizė. Analizuoti pacientai, kuriems diagnozuotas ūmus ST bangos miokardo infarktas ir 2008-2011 metais VULSK Širdies ir kraujagyslių ligų klinikoje atlikta PKI. Tiriamieji analizuoti pagal amžių ir lytį, sergamumą lėtinėmis ligomis ( arterine hipertenzija, dislipidemija, cukriniu diabetu), persirgtus MI anamnezėje, priklausomybę nuo rūkymo ar prieš patenkant į VULSK buvo gydyti kitose gydymo įstaigose ir ar ten buvo atlikta trombolizė. Laikas nuo atvykimo į VULSK iki PKI atlikimo (PKI.AT). Apskaičiuoti du DBT intervalai (PKI.AT1 ir PKI.AT2). Stebėtas ligonių mirštamumas per vienerius metus nuo PKI atlikimo. Ligoniai buvo suskirstyti į dvi grupes: į I grupę pateko pacientai, kuriems MI diagnozuotas kitose ligoninėse ir ten atlikta trombolizė. II grupei priskirti tie pacientai, kuriems atlikta tik PKI. Jie pateko tiesiai į VULSK arba MI diagnozuotas kitose gydymo įstaigose ir iš ten pervežti į VULSK PKI atlikti.
Rezultatai: į I grupę pateko 201 pacientas, iš jų 148 (73,6%) vyrai ir 53 (26,4%) moterys, amžiaus vidurkis 63 (±12) metai; į II 842 ligoniai, iš jų 593 (70,4%) vyrai ir 249 (29,6%) moterys, amžiaus vidurkis 64 (±12) metai. I grupėje mirtingumas siekė 5,5%, II – 7,6%. Abiejose grupėse vyrų skaičius buvo didesnis nei moterų. Abiejose grupėse didesnis mirtingumas buvo: moterų (p<0,05), asmenų, sergančių arterine hipertenzija (p<0,05) ir asmenų, vyresnių nei 75 metai (p<0,05). I grupėje mirė daugiau ligonių, sirgusių dislipidemija (p<0,05), II – sirgusių MI (p<0,05), cukriniu diabetu (p<0,05) ir tų ligonių, kuriems PKI buvo atlikta vėliau nei per 90 minučių nuo patekimo į ligoninę (p<0,05). Ligonių, kuriems kitose gydymo įstaigose atlikta trombolizė, mirtingumas buvo mažesnis, nei tų, kurie pervežti PKI atlikimui neatlikus trombolizės (5,5% vs. 6,5%) (p<0,05).
Išvados: mirtingumas didesnis senyvo amžiaus, moteriškos lyties, sergančių lėtinėmis ligomis ( arterine hipertenzija, cukriniu diabetu ) tirtų ligonių grupėse. Anksti atlikta reperfuzinė terapija ( trombolizė ar PKI ) pagerina pacientų išgyvenamumą. Išgyvenamumas taip pat didėja, jei prieš pervežant į PKI atliekančią ligoninę, pacientui atliekama trombolizė.

doi:10.5200/sm-hs.2012.105

Raktiniai žodžiai: ST bangos miokardo infarktas; PKI; išgyvenamumas
DOI: 10.5200/350
Pilnas tekstasPDF

Atgal