Gabija Bagužytė, Deimantė Užkuraitytė, Agnė Sidaraitė, Loreta Bandzienė, Daiva Stanislovaitienė

Santrauka

Granuliomatozė su poliangitu arba Vegenerio granulio­matozė yra reta autoimuninė liga, dažniausiai pasireiš­kianti kvėpavimo takų bei inkstų pažeidimu. Oftalmo­loginiais pokyčiais liga prasideda 30-50 proc. atvejų. Diagnozę patvirtina specifiniai histologiniai pokyčiai − granuliomatozinis uždegimas, nustatomas tiriant biopsinę medžiagą iš pažeisto organo arterijos ar perivaskulinės zonos ir teigiamas antineutrofilinių citoplazminių anti­kūnų tyrimo rezultatas. Granuliomatozės su poliangitu klinikinė baigtis gali būti letali, tačiau laiku atlikta dia­gnostika ir šiuolaikinės individualizuoto gydymo citotok­siniais bei imunosupresiniais medikamentais galimybės reikšmingai pagerina ligos prognozę. Straipsnyje prista­tomas granuliomatozės su poliangitu klinikinis atvejis, kai diagnozė įtarta pasireiškus oftalmologiniams požy­miams. Patvirtinus diagnozę, taikytas medikamentinis bei chirurginis gydymas, pasiekta granuliomatozės su poliangitu remisija.

Raktiniai žodžiai: Vegenerio granuliomatozė, granuliomatozė su poliangitu, vaskulitas, ANCA, nekrotizuojanti granulioma, sinonazalinė liga, sisteminės ligos akių išraiška.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.016
Pilnas tekstasPDF

Back