Andrius Narbekovas

Santrauka

Žmogus, skirtingai nei visa Kūrinija, yra nedaloma kūno ir dvasinės sielos vienovė. Jis nėra tapatinamas vien su kūnu, kaip ir nėra laikomas vien dvasia. Žmogus yra kūniškas lytiškas asmuo. Kūno ir lytiniai vyro bei moters skirtumai yra Dievo plano žmonijai dalis. Todėl, kad kūnai yra asmens dalis ir asmenys išreiškia save per kūnus, šie skirtumai paliečia asmenį visuose lygmenyse: fiziniame, intelektualiniame, dvasiniame.
Straipsnyje atskleidžiama vaisingumo kaip asmens savybės būtiškasis matmuo bei vaidmuo žmogaus gyvenime. Siekiant atsakyti į keliamus klausimus, kaip vaisingumo eliminavimas keičia žmonių santykius, kaip pasikeičia meilė, santuoka, santuokinis lytinis aktas, straipsnyje pirmiausia atskleidžiama antropologinė tiesa apie žmogaus prigimtį, išryškinami skirtumai tarp lytiškumo ir genitališkumo, apibūdinamos santuokos ir santuokinio lytinio akto prigimtys.

Raktiniai žodžiai: Žmogaus lytiškumas, vaisingumas, santuoka, save dovanojanti meilė, santuokinis aktas.
DOI: 10.5200/59
Pilnas tekstasPDF

Atgal