Laima Mikulėnaitė, Jovita Petrulytė, Anastasija Žernakova

Santrauka

Spazmiškumas – pagrindinis ir dažniausiai sutinkamascerebrinio paralyžiaus klinikinis sindromas,nuo kurio daugumoje atvejų priklauso vaiko funkciniaiir judesio sutrikimai. Botulino toksinas –vaistas, kuris atpalaiduoja raumenis blokuodamasacetilcholino (ACH) išsiskyrimą neuroraumeninėjejungtyje ir mažina spazmiškumą. TrumpalaikisBTX poveikis gana gerai žinomas ir patikimai įrodytas.Ilgalaikis gydymo BTX-A poveikis išliekanepakankamai ištirtas.Tyrimo tikslas – įvertinti vaikų, sergančių cerebriniuparalyžiumi, čiurnos sąnario būklės ir vaiko mobilumokitimą, ilgą laiką (daugiau 1 metus) gydantBTX-A .Darbo metodika. Tirti ir gydyti 98 vaikai, sergantyscerebriniu paralyžiumi. Pagrindinė indikacijagydymui BTX-A buvo dinaminės blauzdos raumenųkontraktūros, sukeliančios funkcinius padėties arjudėjimo sutrikimus. Visų vaikų būklė buvo vertinta1 mėn. prieš pradedant gydymą BTX, prieš kiekvienąinjekciją, praėjus 1-2 mėn. po gydymo Dysportir po 4 mėn., planuojant tolimesnį gydymą botulinotoksinu.Vaiko čiurnos sąnario pasyvi amplitudė buvo vertinamagoniometru matuojant pėdos dorzifleksijoskampą, vaikui ištiesus kelį. Vaiko funkcinių judesiųvertinimas buvo atliktas naudojant GMFM-88 skalę.Darbo rezultatai. Pirmos BTX-A injekcijos metuvaikų amžiaus vidurkis 33,29 ±16,235 mėn. Didesnėdalis vaikų buvo mobilūs, priklausantys I-II lygiuipagal GMFCS (n=45) ir dalinai mobilūs, priklausantysIII lygiui (n=35). BTX –A injekcijų skaičiussvyravo nuo 2 iki 8 kartų vienam vaikui.Gauti duomenys rodo, kad vaiko amžiui didėjantnepaisant ilgalaikio gydymo BTX-A ir kineziterapijosformuojasi čiurnos sąnario kontraktūros. Darytinaišvada, kad visais atvejais statistiškai reikšmingasyra tik vienas laiko kriterijus, t.y. nuo gydymoproceso trukmės priklauso pasyvios čiurnos sąnariodorzifleksijos pokyčiai.Ištyrus vaikų funkcinio judėjimo galimybes pagalGMFM-88, paaiškėjo, kad su kiekviena BTX-A injekcijavaiko funkcinė būklė ne tik yra palaikoma,bet ir gerinama. Didžiausias judesio pagerėjimasbuvo nustatytas po šeštos botulino toksino injekcijos.Išvados: Gydymas BTX-A neturi įtakos čiurnos sąnariopasyvios amplitudės didėjimui ir greičiausiaineturi įtakos kontraktūrų susidarymui. Vaiko funkciniaijudesiai gerėja priklausomai nuo gydymolaiko: geriausiai vaiko judesiai pagerėjo po šeštosBTX-A injekcijos.

Raktiniai žodžiai: cerebrinis paralyžius, Botulino toksinas A, spazmiškumas
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.010
Pilnas tekstasPDF

Atgal