Aušrinė Misevičė, Jolanta Bendorienė, Salomėja Ignotienė

Santrauka

Darbo tikslas – išanalizuoti mikrobinių keratitų, susijusių su kontaktinių lęšių nešiojimu tarp vaikų, predisponuojančius veiksnius, demografinius ypatumus, klinikines ir mikrobiologines charakteristikas, klinikines baigtis tretinio lygio ligoninės vaikų akių ligų skyriuje.
Metodai. Atlikta retrospektyvinė nuo 2007 metų į Vaikų ligoninės Vaikų akių ligų skyrių dėl KL sukeltų keratitų stacionarizuotų vaikų ligos istorijų analizė. Analizuoti ir vertinti šie duomenys: paciento amžius, lytis, stacionarizavimo laikas nuo ligos pradžios, KL nešiojimo rizikos veiksniai, pažeidimo išplitimas, regėjimo aštrumas atvykus ir išvykstant, keliomis eilutėmis pagerėjo matymas gydantis, ar atliktas pasėlis, kokie išaugo sukėlėjai, koks skirtas gydymas, stacionarizavimo trukmė.
Rezultatai. Nuo 2007 iki 2012 m. į Vaikų ligoninės Vaikų akių ligų skyrių stacionarizuota 150 ligonių, kuriems diagnozuoti įvairūs keratitai, iš jų 13 vaikų, kuriems diagnozuoti kontaktinių lęšių sukelti keratitai. Tai sudaro 8,67 proc. nuo visų keratitų, gydytų Vaikų akių ligų skyriuje, ir 0,21 proc. bendro stacionarizuotųjų skaičiaus per nagrinėjamą laikotarpį. Dažniausi predisponuojantys veiksniai, dėl kurių vaikai susirgo keratitu, buvo miegojimas su KL (4 atvejai), maudymasis su KL (3 atvejai), bloga higiena, atliekant manipuliacijas su KL (2 atvejai). Analizuojant atliktų pasėlių duomenis, nustatyta, kad 6 atvejais iš paimto pasėlio neišauginti jokie sukėlėjai, iš 4 pasėlių išaugintas Staphylococcus epidermidis, vienu atveju kartu su Bacteroides ureolyticus, iš 1 paimto pasėlio išaugintas Streptococcus pneumoniae, dar viename pasėlyje išauginti neįvardinti gram + kokai ir likusiame pasėlyje išaugintas grybelinis sukėlėjas Candida glabrata, Aspergillus spp. ir anaerobinės gram + lazdelės Propionbacterium spp.
Išvados. 1. Vaikų ligoninėje nuo 2007 m. sausio mėn. iki 2012 m. rugpjūčio mėn. vaikų, gydytų dėl ragenos uždegimo, 8,67 proc. atvejų buvo susiję su kontaktinių lęšių nešiojimu. 2. Dažniausi nustatyti su KL nešiojimu susiję keratito rizikos faktoriai buvo miegojimas su KL, maudymasis su KL ir bloga higiena. 3. 53,85 proc. keratitų, sukeltų KL nešiojimo, buvo išaiškinti sukėlėjai. Dažniausiai tai buvo Staphylococcus epidermidis, vienu atveju išaiškintas grybelių sukeltas keratitas. 4. 92,3 proc. atvejų regėjimo aštrumas atsistatė iki 0,7 ir daugiau. 1 atveju regėjimas ir po gydymo liko labai blogas.

Raktiniai žodžiai: kontaktiniai lęšiai (KL); keratitas; sukėlėjai
DOI: 10.5200/380
Pilnas tekstasPDF

Atgal