Neringa Strazdienė, Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis

Santrauka

Studijų laikotarpiu keičiasi jaunų žmonių gyvenimo sąlygos, didėja užimtumas, prasideda savarankiškas gyvenimas, keičiasi vertybės ir gyvensena. Studijų metu didėja protinis ir fizinis krūvis, kuris turėtų būti kompensuojamas visaverte mityba. Tačiau šiuo laiko­tarpiu lengvai įgyjami netinkami gyvensenos įpročiai, kurie gali turėti neigiamų pasekmių ateityje. Tyrimo tikslas buvo analizuoti Klaipėdos universiteto stu­dentų mitybos įpročius bei vartojamo maisto kokybę.

Metodai. Kiekybiniam tyrimui pasirinkta apklausa raštu. Tyrimas buvo atliktas 2017 metais Klaipėdos universitete. Apklausoje raštu dalyvavo 542 įvairių fakultetų studentai (286 merginos ir 256 vaikinai).

Rezultatai ir išvados. Tyrimas atskleidė studentų nuo­monę apie maisto produktų pasirinkimo kriterijus. Apie pusė apklaustų merginų maisto produktus ren­kasi atsižvelgdamos į jų sudėtį, daugiau nei trečdaliui vaikinų yra svarbi maisto produktų prekinė išvaizda. Trečdaliui merginų ir vaikinų renkantis maisto pro­duktus yra svarbi jų kaina. Studentės merginos atsa­kingiau renkasi maisto produktus nei studentai vaiki­nai. Renkantis maisto produktus studentams svarbios jų savybės – šviežumas, skonis ir aromatas. Daugiau kaip pusė merginų ir vaikinų ekologiškus maisto pro­duktus vartoja tik kartais. Merginos dažniau vartoja ekologiškus maisto produktus nei vaikinai. Studentai vaikinai dažniau vartoja greitą maistą nei studentės merginos. Merginų ir vaikinų pietų valgymo įpročiai panašūs: beveik trečdalis studentų visai nepietauja ir tik nedaugelis nešasi į paskaitas (ar darbą) pietums namuose pagamintą maistą. Vaikinai dažniau valgo per dieną nei merginos, tačiau visų studentų mityba nėra pakankamai reguliari.

Raktiniai žodžiai: universiteto studentai, jaunimas, mityba, maisto kokybė.
DOI10.5200/sm-hs.2018.085
Pilnas tekstasPDF

Back