Sigitas Filipauskas, Gintarė Gečaitė

Santrauka

Darbo tikslas buvo įvertinti, susisteminti ir išanali­zuoti mokslinėje literatūroje pateikiamus duomenis apie vaikų respiracinio distreso sindromo metu varto­jamus kortikosteroidus. Šioje sisteminėje apžvalgoje išanalizuotas 21 viso teksto straipsnis. Remiantis at­rinktų straipsnių rezultatų duomenimis, galime teigti, kad yra indikacijų, kai steroidų poveikis gali būti nau­dingas: uždegimo gydymas ankstyvuoju ŪRDS peri­odu, siekiant sumažinti plaučių pažeidimą, gydyti su liga susijusį kortikosteroidų nepakankamumą, gydant dirbtinės plaučių ventiliacijos uždegiminius padari­nius bei gydant ŪRDS vaikui, sergančiam kitomis lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis, tačiau tai neturėtų būti rutininė terapija.

Raktiniai žodžiai: ŪRDS (ūminis respiracinis distreso sindromas), kortikosteroidai, vaikai, pediatrija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.102
Pilnas tekstasPDF

Back