Juozas Rimkus

Santrauka

Ūminis cholecistitas – viena dažniausių pilvo skausmo priežasčių. Šiame straipsnyje trumpai apžvelgiama ūminio cholecistito diagnostika ir gydymas. Moks­linės literatūros paieška atlikta naudojantis PubMed, ClinicalKey, ScienceDirect ir Google Scholar duomenų bazėmis. Analizei atrinkta 13 straipsnių, atitikusių na­grinėjamą temą. Ūminio cholecistito dažniausia prie­žastis − tulžies pūslės akmenys. Nėra nei vieno kli­nikinio ar laboratorinio požymio, kuris leistų tiksliai patvirtinti arba atmesti ūminio tulžies pūslės uždegimo diagnozę, todėl reikalingi ir vaizdo tyrimai. Pirmo pa­sirinkimo vaizdo tyrimas yra ultragarsas (UG), kurio dažnai užtenka diagnozės patvirtinimui. Ūminio cho­lecistito gydymas skiriasi pagal sunkumo laipsnį, ta­čiau visada pradedama antibiotikoterapija, adekvačiu nuskausminimu ir elektrolitų disbalanso korekcija, o auksinis gydymo standartas – laparoskopinė chole­cistektomija. Operaciją rekomenduojama atlikti per 72 val. nuo simptomų pasireiškimo. Jei dėl paciento būklės nėra galimybių atlikti cholecistektomijos, ga­limas tulžies pūslės drenavimas.

Raktiniai žodžiai: ūminis cholecistitas, tulžies pūslės sonoskopija, laparoskopinė cholecistektomija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.188
Pilnas tekstasPDF

Back