Inga Šatinskienė, Eugenijus Lesinskas, Mindaugas Petrulionis, Justinas Ivaška

Santrauka

Tikslas: įvertinti ūminio idiopatinio neurosensorinioklausos pažeidimo galimus prognostinius veiksniusir išanalizuoti jų įtaką klausos rezultatams.Tyrimo medžiaga ir metodai. Į šį prospektyvinį, randomizuotątyrimą įtraukti 202 pacientai, sergantys ūminiu idiopatiniu neurosensoriniu klausos pažeidimu(ŪINKP), kurie buvo gydyti Vilniaus universitetoligoninės Santariškių klinikų Ausų, nosies ir gerklės ligų centre 2011 m. rugpjūčio – 2013m. birželio mėn. dėl vienpusio skirtingo laipsnio klausospablogėjimo, atsiradusio 72 valandų laikotarpiu (per 3 paras), kai audiogramoje nustatytas klausospraradimas ne mažiau kaip 30dB, bent 3 skirtinguosedažniuose. Pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes: I – sisteminis gydymas kortikosteroidais. II – sisteminis gydymas kortikosteroidais ir intratimpaninėsinjekcijos. Pacientams buvo atlikta toninė – ribinė audiograma : prieš gydymą ir 30 dienų po gydymo.Klausos pokyčiai buvo vertinti šiuo būdu : „klausos pagerėjimas“ – kai klausos vidurkis padidėjo 10dB ir daugiau toninėje-ribinėje audiogramoje.Siekiant įvertinti papildomų veiksnių poveikį klausospagerėjimui, buvo sudaryti daugiaveiksnės tiesinėsžingsninės regresijos modeliai. Veiksnys, galbūt turintis įtakos klausos pagerėjimui, buvo įtraukiamasį regresijos lygtį, jeigu jo reikšmingumas neviršijo0,05. Į galutinę regresinę lygtį buvo įtrauktišie veiksniai: paskirtas gydymas, klausos netekimolygis pirmos apžiūros metu, kreipimosi laikas ir pradėtas gydymas per artimiausias 2 paras, amžius, stresinė būklė, klausos netekimo laikas, virusinės ligos,traumos, ausies pilnumo jausmas.Rezultatai. Tiesinės regresinės analizės metodu nustatyta,kad tiriamieji veiksniai : paskirtas kombinuotasgydymas (sisteminis kortikosteroidas ir intratimpaninėskortikosteroido injekcijos), klausos netekimo lygis pirmos apžiūros metu, kreipimosi laikas ir pradėtas gydymas per artimiausias 2 paras, amžius, stresinė būklė, sezonas, kai atsirado klausosnetekimas, virusinės ligos, traumos(akustinės ar vibracinės), ūžesys, ausies pilnumo jausmas – yra tarpusavyje nepriklausomi ir svarbūs klausos netekimogydymo prognozę lemiantys veiksniai.Išvados. Paskirtas gydymo metodas, klausos netekimolygis pirmos apžiūros metu, kreipimosi laikasir pradėtas gydymas per artimiausias 2 paras, amžius, stresinė būklė, sezonas, kai atsirado klausosnetekimas, virusinės ligos, traumos (akustinės ar vibracinės), ausies pilnumo jausmas – yra tarpusavyjenepriklausomi ir svarbūs ŪINKP gydymo prognozę lemiantys veiksniai. Lytis, profesija, galvossvaigimas, rūkymo įpročiai, otologinė bei šeimosanamnezė, cukrinis diabetas, kraujagyslių anomalijos,osteochondrozė nėra ŪINKP gydymo prognozęlemiantys veiksniai. Atsižvelgiant į ŪINKP prognostinius faktorius galime numatyti ligos eigą, klausos pagerėjimo prognozę.

Raktiniai žodžiai: prognostinis veiksnys, kortikosteroidai, intratimpaninės injekcijos, ūžesys, ūminis idiopatinis neurosensorinis klausos pažeidimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.028
Pilnas tekstasPDF

Atgal