Asta Mačiulienė, Tautvydas Baranauskas, Goda Simanavičiūtė, Andrius Macas

Santrauka

Literatūroje aprašoma vis daugiau UG tyrimo panau­dojimo galimybių pediatrinėje anesteziologijoje, pade­dančių išvengti su anestezija susijusių komplikacijų. Straipsnyje analizuojama mokslinė literatūra, kurioje apžvelgiamas UG tyrimo panaudojimas perioperaciniu laikotarpiu atliekant kraujagyslių kateterizaciją, vertinant endotrachėjinio vamzdelio padėtį ir nustatant aspiracijos riziką vaikų populiacijoje. Literatūros šaltinių paieška atlikta mokslinėse elektroninėse duomenų bazėse, nau­dojant raktinius žodžius ir jų derinius. Nustatyta, kad UG tyrimas padeda lengviau kateterizuoti centrines bei periferines kraujagysles ir išvengti su procedūra susiju­sių komplikacijų. Kvėpavimo takų ultragarsinis tyrimas padeda parinkti tinkamą endotrachėjinio vamzdelio dydį ir optimizuoti endotrachėjinio vamzdelio gylį kvėpa­vimo takuose. Skrandžio ultragarsinis tyrimas padeda aptikti pacientų padidėjusią aspiracijos riziką. Išvada. UG tyrimas yra patikima diagnostikos priemonė vaikų anestezijoje, padedanti laiku nustatyti pakitimus, page­rinti procedūrų saugumą ir pacientų gydymo rezultatus.

Raktiniai žodžiai: pediatrinė anestezija, ultragarsinis tyrimas, centrinės venos kateterizacija, periferinės venos kateterizacija, venų ieškiklis, intubacija, endotrachėjinis vamzdelis, plaučių slankiojimo požymis, aspiracijos rizika, vaikai, naujagimiai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.030
Pilnas tekstasPDF

Back