Kęstutis Miškinis

Santrauka

Tuberkuliozė išlieka aktuali Lietuvos sveikatos sistemos problema, bet apie finansines išlaidas, kurias šalis patiria dėl tuberkuliozės, nėra daug duomenų. Straipsnio tikslas – panagrinėti, kaip Lietuvoje tuberkuliozės programos veiksmingumas susijęs su skiriamomis lėšomis. Valstybinės ligonių kasos informacinės sistemos „SVEIDRA“ duomenų bazėje surinkti duomenys apie lėšas, skirtas įvairiom tuberkuliozės formom gydyti 2007 – 2009 metais, o tuberkuliozės registre – apie tuberkuliozės gydymo rezultatus 2007-2008 metais; palyginta skiriamų lėšų priklausomybė nuo pasiektų rezultatų.

Analizė parodė, kad Pasaulio sveikatos asamblėjos nubrėžtas tikslas – išgydyti ne mažiau kaip 85% naujų užkrečiamų tuberkuliozės atvejų iki šiol Lietuvoje nepasiektas. Sugretinus lėšas, skiriamas naujai išaiškintų ir pakartotinai gydomų tuberkuliozės atvejų finansavimui, paaiškėjo, kad pakartotinai gydomų TB atvejų sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja beveik dvigubai brangiau, nei maždaug dvigubai didesnio skaičiaus naujai išaiškintų pacientų analogiškos paslaugos. Iškelta prielaida, kad papildomai finansuojant socialines ir pacientų mokymo programas bei veiksmingiau aprūpinat pacientus reikiamais vaistais nuo tuberkuliozės, būtų galima pasiekti ženkliai geresnių tuberkuliozės programos rezultatų, o tai leistų kasmet sutaupyti milijonines lėšų sumas.

Raktiniai žodžiai: Tuberculosis, financial expenses on tuberculosis, effectiveness of tuberculosis programme
DOI: 10.5200/9
Pilnas tekstasPDF

Atgal