Sigitas Griškonis, Birutė Strukčinskienė, Juozas Raistenskis, Vaiva Strukčinskaitė, Ieva Griškonytė

Santrauka

Tirti pagyvenę (65+) Lietuvos žmonės, kurie gydėsi stacionare dėl patirtos traumos nukritus. Taikyta apklausa raštu, analizuota 312 užpildytų anketų. Apklausoje pateikti sociodemografiniai klausimai ir klausimai apie nukritimo vietą, laiką, priežastis, aplinkybes, sveikatos ypatumus, nukritimų prevenciją. Duomenys buvo statistiškai apdoroti SPSS 20.0 statistinių programų paketu. Taikytas chi kvadrato kriterijus. Statistiniam reikšmingumui patvirtinti pasirinktas reikšmingumo lygmuo p<0,05. Stacionare dėl traumų po nukritimo gydėsi reikšmingai daugiau moterų, nei vyrų. Dauguma (95 proc.) stacionare dėl nukritimo gydytų pacientų gydėsi kaulų lūžius. 89,1 proc. pagyvenusių žmonių nukritimų įvyko patalpose. Namuose nukrito didžioji dauguma pacientų. Namuose 28 proc. nukritimų įvyko kambaryje, 21 proc. – vonios patalpoje, 19 proc. – koridoriuje, 14 proc. – ant laiptų ar laiptinėje, 13 proc. – virtuvėje. Dažniausiai pagyvenę žmonės nukrenta ryte ir vakare. 24 proc. respondentų nukrito užkliuvę už kliūties, 23 proc. – paslydę ant šlapių, slidžių grindų, 20 proc. – prarado pusiausvyrą eidami lygiu pagrindu. 83 proc. pagyvenusio amžiaus žmonių nuolat vartoja kokius nors vaistus, 62 proc. turi regėjimo sutrikimų, 72 proc. turi kaulų- raumenų sistemos problemų, 41 proc. – klausos sutrikimų. Dauguma (71 proc.) nukentėjusiųjų nėra girdėję, nesidomi nukritimų prevencija. Nukritimų prevencija reikšmingai daugiau domisi moterys, nei vyrai. Daugiausia žinių apie sužalojimų, nukritimų prevenciją pacientai gauna iš žiniasklaidos ir medicinos ar sveikatos darbuotojų. 42 proc. pagyvenusių žmonių skiria laiko pasivaikščiojimui. Reguliariai daro mankštą tik 19,1 proc. pagyvenusių žmonių.

doi:10.5200/sm-hs.2013.066

Raktiniai žodžiai: pagyvenę žmonės, traumos, nukritimai, sužalojimų prevencija
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.066
Pilnas tekstasPDF

Atgal