Alina Vaškelytė, Jolanta Navasaitytė

Santrauka

Traumos yra pagrindinė vaikų mirties ir negalios priežastis visame pasaulyje. Kasmet Europoje nuo netyčinių sužalojimų miršta beveik 42 tūkstančiai vaikų ir paauglių iki 19 metų. Ikimokyklinio amžiaus vaikai daugiausia sužalojimų patiria namuose, o nemažai nelaimingų įvykių galima nuspėti ir išvengti, pasitelkus įvairias priemones, kurių viena – saugios namų aplinkos kūrimas.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti tėvų patirtį, susijusią su saugios namų aplinkos užtikrinimu savo vaikams. Atliktas kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo dvylika mamų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus. Atliekant tyrimą, taikyti pusiau struktūruoto interviu ir namų aplinkos stebėjimo metodai. Tyrimas buvo vykdomas nuotoliniu būdu, naudojantis išmaniosiomis technologijomis, atliekant įprastinius ir vaizdo skambučius. Tyrimo radiniai atskleidė, kad kiekvienuose namuose buvo gausybė grėsmę keliančių daiktų: buitinės chemijos priemonių, karštų skysčių ir paviršių, stalčių ir spintelių, aštrių, smulkių daiktų, vaistų. Tyrimo dalyvės pripažino, kad ne kartą yra pastebėjusios vaikų susidomėjimą šiais daiktais. Pastebėta, kad ne tik namų vidaus aplinkoje, bet ir lauke buvo gausu pavojų, tokių kaip: neaptverti keliai, vandens telkiniai, netvarkingos viešosios žaidimų aikštelės. Siekiant išvengti susižeidimų, tėvams teko keisti daiktų laikymo vietas, naudoti specialias apsaugas, užtikrinti nuolatinę vaikų priežiūrą, mokyti vaikus saugaus elgesio pagrindų. Nors tėvai stengiasi namuose sukurti kuo saugesnę aplinką savo vaikams, tačiau nelaimingų atsitikimų išvengti nepavyksta. Vaikai yra patyrę įvairių traumų: kritimo, nudegimo, springimo, įsipjovimo ir kitų nesudėtingų susižeidimų. Įvykus šiems nelaimingiems atsitikimams, mamos dažniausiai nemokėjo teikti pirmosios pagalbos, jautė pirmosios pagalbos žinių trūkumą. Šios situacijos joms sukeldavo daugybę neigiamų emocijų.

Raktiniai žodžiai: vaikų traumos, saugi aplinka vaikams, tėvų patirtis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.240
Pilnas tekstasPDF

Back