Rūta Dadelienė, Evelina Bartoševič, Jonas Kairys, Rasa Barčytė, Juozas Raistenskis

Santrauka

Darbo tikslas – atskleisti tėvų, auginančių cerebriniu paralyžiumi sergančius mokyklinio amžiaus vaikus, psichoemocinės būklės ir gyvenimo kokybės sąsajas.
Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 68 tėvai, auginan­tys cerebriniu paralyžiumi sergančius mokyklinio amžiaus vaikus. Taikytas Šeimų gyvenimo kokybės klausimynas ir Nuotaikos profilio skalės klausimy­nas. Duomenų analizei naudotas statistinės analizės R paketas ir Excel 2010 programa.
Rezultatai ir išvados. Tėvų, auginančių cerebriniu paralyžiumi sergančius mokyklinio amžiaus vaikus, psichoemocinė būklė buvo stabili. Nei vienam iš tėvų nebuvo nustatytas stiprus psichoemocinės būsenos sutrikimas. Nustatyta, kad tėvų, auginančių cerebri­niu paralyžiumi sergančius mokyklinio amžiaus vai­kus, gyvenimo kokybė buvo patenkinama. Geriausiai tėvai vertino savo šeimos tarpusiavio sąveikos sritį, o blogiausiai – emocinės gerovės sritį. Nustatytos silpnos teigiamos tiesinės statistiškai reikšmingos sąsajos tarp tėvų, auginančių cerebriniu paralyžiumi sergančius vaikus, materialinės gerovės ir gyvenimo kokybės (r=0,37, p=0,002), šeimos tarpusavio sąvei­kos ir didesnės gaunamos paramos (r=0,30, p=0,010) (p≤0,05) bei emocinės gerovės ir šeimos tarpusavio sąveikos (r=0,31) (p≤0,05).

Raktiniai žodžiai: vaikai su cerebriniu paralyžiumi, tėvai, gyvenimo kokybė, psichoemocinė būklė, sąsajos.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.018
Pilnas tekstasPDF

Back