Dalia Kujalienė, Teresa Sausaitis

Santrauka

Santykiai tarp konsultanto ir kliento – vienas pagrindiniųpsichologinio konsultavimo ir psichoterapijossėkmės veiksnių. Šio straipsnio tikslas – apžvelgtiliteratūroje pateikiamus požiūrius į terapinius santykiusbei terapinių santykių vietą skirtingų teoriniųpsichologinio konsultavimo krypčių kontekste.Aptartos mokslinėje literatūroje pateikiamos terapiniųsantykių sampratos: skirtingi autoriai terapiniussantykius sieja su konsultanto ir kliento jausmais,nuostatomis, bendravimo įgūdžiais, bendradarbiavimubei tarpasmenine įtaka. Taip pat pažymima,kad terapiniai santykiai yra daugiaaspektis bei turintissavo dinamiką reiškinys. Terapiniai santykiaiaptariami skirtingų psichologinio konsultavimo teoriniųparadigmų (psichodinaminės, į asmenį orientuotos,egzistencinės, konstruktyvistinės, kognityvinės– elgesio) požiūriu, atsižvelgiant į tai, kokiareikšmė teikiama skirtingiems terapinių santykiųkomponentams (darbiniam aljansui, perkėlimui, realiamryšiui). Straipsnyje aptariama diskusija, kassvarbiau – terapiniai santykiai ar teorinės nuostatosbei techninis arsenalas.

Raktiniai žodžiai: terapiniai santykiai, darbinis aljansas, realus ryšys, perkėlimas, psichologinis konsultavimas
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.068
Pilnas tekstasPDF

Atgal