Rita Kinstaitytė, Vaiva Martinkienė, Arūnas Germanavičius

Santrauka

Šiame straipsnyje apžvelgti mokslinės literatūros duomenys apie nužudymus įvykdžiusių asmenų ypatybes, rizikos veiksnius bei išanalizuoti 2009-2016 metais Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje atliktų teismo psichiatrijos ekspertizių duomenys. Nustatyti pagrindiniai rizikos veiksniai, didinantys agresyvaus elgesio tikimybę: prasta socioekoniminė padėtis, bedarbystė, menkas išsilavinimas, nepriteklius, psichotraumuojančios situacijos, piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis, psichikos ligos. Siekiant sumažinti agresyvaus elgesio, smurto bei homicidų atvejų, tikslinga mažinti ilgalaikius rizikos veiksnius, taip pat svarbus stigmatizacijos mažinimas, adekvati psichiatrinė ir socialinė pagalba.

Raktiniai žodžiai: psichikos sutrikimai, žmogžudystė, gydymas, teismo psichiatrijos ekspertizė.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.067
Pilnas tekstasPDF

Back