Loreta Kubilienė

Santrauka

Pagrindinis šio tyrimo uždavinys – nustatyti ir atrinkti neetanolinius tirpiklius propolio žaliavai, sukurti technologinę ekstrakcijos seką bei nustatyti veikliąsias medžiagas. Eksperimentai atlikti su gryna propolio žaliava. Iš skirtingų Lietuvos klimato regionų atrinktų propolio bandinių pagrindu analizuoti propolio tirpalų kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai. Tyrimo tikslas.  Sukurti technologinę seką ir gauti optimalią fenolinių junginių koncentraciją. Eksperimentų seka nustatyta optimali propolio neetanolinio tirpalo sudėtis ir technologinės sąlygos.

Raktiniai žodžiai: Propolis, tirpikliai, ekstrakcija, fenoliniai junginiai, flavanoidai, efektyvioji skysčių chromatografija.
DOI: 10.5200/33
Pilnas tekstasPDF

Atgal