Rita Jankauskienė, Gražina Šniepienė

Santrauka

Informacija apie su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodiklius yra svarbi vertinant sveikatos rizikos, sveikatos socialinius veiksnius, sveikatos sistemos efektyvumą, kuriant sveikatos gerinimo ir prevencijos programas, nustatant prioritetinius sveikatos ir valstybės politikos tikslus. Tyrimo tikslas – įvertinti Klaipėdos valstybinės kolegijos kineziterapijos programos studentų fizinio aktyvumo intensyvumą, kaip su sveikata susijusios gyvenimo kokybės veiksnį. Tyrimas atliktas naudojantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pasiūlytu tarptautiniu fizinio aktyvumo klausimynu (angl. Global physical activity questionnaire – GPAQ) ir taikant jo vertinimo metodiką. Vertintas studentų fizinis aktyvumas darbo metu ar jį atitinkančioje kasdienėje veikloje, laisvalaikio metu ir judant iš vienos vietos į kitą norint susisiekti bei pasyviai (sėdint) praleidžiamas laikas. Respondentai pagal bendrą fizinės veiklos intensyvumą suskirstyti į žemo, vidutinio ir aukšto fizinio aktyvumo kategorijas. Tiriamųjų imtį sudarė 127 Klaipėdos valstybinės kolegijos kineziterapijos programos studentai (86 proc. moterų ir 14 proc. vyrų). Amžiaus vidurkis – 24,67±3,76 metai. Įvertintas studentų pasitenkinimas gyvenimo kokybe: patenkintų ir labai patenkintų yra 5 kartus daugiau (65%), nei nepatenkintų ir labai nepatenkintų (13%). 22 proc. apklaustųjų tvirtos nuomonės nepareiškė. Panašią tendenciją išryškino ir pasitenkinimo sveikata vertinimas: patenkintų ir labai patenkintų yra 4 kartus daugiau, lyginant su nepatenkintais ir labai nepatenkintais savo sveikata studentais. Didžioji dalis (74 proc.) respondentų studijų metu nedirba. Dirbančių studentų darbas dažniausiai susijęs su fizine veikla (71 proc. dirbančių studentų). Laisvalaikiu užsiimantys (52 proc.) ir neužsiimantys (48 proc.) fizine veikla pasiskirstė panašiai. Fizinės veiklos trukmė per parą vidutiniškai apie 30 minučių. Nagrinėjant apklausos rezultatus apie sėdėjimo elgseną darbo dienomis ir laisvalaikiu, nustatyta, kad darbo dienomis dažniausiai studentai sėdi 5-6 valandas per parą. Sėsliai praleidžiančių laisvalaikį nuo 1 iki 6 valandų per parą procentas yra panašus ir sudaro 25 – 27 proc. nuo visų apklaustųjų. Ir darbe, ir laisvalaikiu studentams būdinga vidutinio intensyvumo fizinė veikla. Gauti rezultatai galėtų suteikti pagrindą studentų sveikatingumo programoms ir veiklai kurti, kad būtų nuosekliai ugdomas sveikatos supratimas, formuojamas sveikos gyvensenos stilius, teikiamos sveikos gyvensenos rekomendacijos, sveikatos išsaugojimo programos.

Raktiniai žodžiai: fizinio aktyvumo intensyvumas, su sveikata susijusi gyvenimo kokybė, kineziterapijos programos studentai.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.115
Pilnas tekstasPDF

Back