Neringa Balčiūnienė, Oresta Kriukelytė, Jurgita Ramšaitė, Asta Krikščionaitienė, Tomas Tamošuitis

Santrauka

Tikslas: įvertinti ir palyginti stomos infekcijos dažnį po perkutaninės dilatacinės tracheostomijos (PDT) ir chirurginės tracheostomijos (ChT) operacijų neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyriuje (NITS). Medžiaga ir metodai. Atliktas stebimasis retrospektyvinis, kohortinis tyrimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (LSMUL KK) Neurochirurgijos intensyviosios terapijos skyriuje. Buvo išanalizuotos NITS pacientų, kuriems buvo atlikta tracheostomos suformavimo operacija nuo 2012 m. spalio mėn. iki 2015 m. gruodžio mėn., ligos istorijos. Tracheostomos suformavimo operacija buvo atlikta 240 pacientų, tačiau įtraukimo į tyrimą kriterijus atitiko 202 pacientai (iš jų 140 vyrų), kurių amžiaus mediana 60 (19-80) metų. 84 pacientams buvo atlikta PDT, o 118 pacientų atlikta ChT. Abi grupės palygintos. Rezultatai. Stomos infekcijos dažnis reikšmingai mažesnis PDT grupėje lyginant su ChT grupe: 14 (16,7%) ir 77 (65,3%), p<0,001. Taikant regresinę analizę nustatyta, kad ChT atlikimo būdas didina stomos infekcijos riziką 8,83 karto (OR=8,83; 95% CI 4,40-17,71; p<0,001). Išvados. Nustatytas reikšmingai didesnis stomos infekcijos dažnis ChT grupėje lyginant su PDT grupe NITS pacientų grupėje. ChT atlikimo tipas susijęs su didesne stomos infekcijos tikimybe lyginant su PDT.

Raktiniai žodžiai: tracheostomija; perkutaninė dilatacinė tracheostomija; stomos infekcija; intensyvi terapija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.021
Pilnas tekstasPDF

Atgal