Arturas Nastaravičius, Kristina Ramanauskienė

Santrauka

Lietuvoje astma sergančių pacientų skaičius nuosekliai didėja. 2017 m. duomenimis, astma sirgo daugiau nei 121300 pacientų, iš kurių daugiau nei 43500 suaugę asmenys.

Tyrimo tikslas – įvertinti, ar vaistininko teikiama specializuota išplėstinė konsultacija apie paskirtus vaistus astmai gydyti gali turėti įtakos pacientų ligos kontrolei.

Metodai – grindžiamosios teorijos pagrindu atliktas kokybinis tyrimas bei kiekybinis tyrimas. Naudo-tas dedukcijos metodas buvo paremtas astmos valdymo ir vaistų vaidmens publikacijomis. Duomenų statistiniam apdorojimui buvo naudojama Smirnovo-Kolmogorovo (Smirnov-Kolmagorov) χ 2 kvadrato, Stjudento t bei Stjudento t (Student) porinių imčių kriterijai, Mano Vitney (Mann Whitney) kriterijus bei Spirmeno (Spearman) koreliacijos koeficientas.

Rezultatai – kokybinio tyrimo metu buvo nustatyta, kad farmacijos specialistai astma sergantiems pacientams turi pateikti informaciją apie vartojamų vaistų profilį ir veikimą, gydymosi rėžimo nesilaikymo pasekmes, inhaliatoriaus technikos ypatumus, ligos simptomus, nekontroliuojamų simptomų įtaką sveikatai, astmos kontrolės lygmenis. Nustatyta, kad prieš atlekant tyrimą iš 244 tiriamųjų visiškai užbaigusių paslaugos ciklą 73,8 proc. nepakankamai kontroliavo ligos simptomus. Po intervencijos nepakankamai kontroliuojančių ligos simptomus sumažėjo iki 54,92%. Daugiausia inhaliavimo klaidų darė tiriamieji, vartojantys Aerolizer bei Aerosol inhaler inhaliatorius. Mažiausiai Easyhaler, Turbohaler bei Accuhaler. Po atliktos konsultacijos, vidutinis klaidų skaičius sumažėjo nuo 2,284 iki 1,110 (kai p<0,05).

Išvada – tiriamosios grupės statistiškai reikšmingas ligos simptomų kontroliavimo didėjimas bei daromų inhaliavimo klaidų skaičiaus sumažėjimas įrodo, kad astma sergančių pacientų priežiūros grandinėje, greta gydytojo ir slaugytojos integruojant farmacijos specialistą, galima pasiekti racionalaus vaistų vartojimo bei geresnių ligos simptomų kontroliavimo.

Raktiniai žodžiai: bronchų astma, vaistininko konsultacija, vertinimas, inhaliavimo technika.
DOI10.5200/sm-hs.2019.016
Pilnas tekstasPDF

Back