Violeta Butkevič, Zita Gierasimovič, Lina Gedrimė, Violeta Nomeikienė

Santrauka

Stuburo pažeidimai blogina žmogaus gyvenimo kokybę ir yra viena iš dažniausių slaugos problemų. Dažniausiai stu­buro pažeidimus sukelia stiprūs ir greiti viso kūno judesiai.

Tikslas − išanalizuoti slaugos poreikius po stuburo ope­racijos.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas vienoje Vilniaus universiteto ligoninėje 2020-2021 m. Tyrime da­lyvavo 121 pacientas (61,2 proc. vyrų ir 38,8 proc. moterų) po atliktos stuburo operacijos. Tyrimui naudota anketinė apklausa. Vertinta: stuburo pažeidimų atsiradimo rizika, skausmo stiprumas, lokalizacijos vieta, judėjimas. Tyrimo duomenys apdoroti statistinės analizės SPSS Windows 26.0 ir Excel 2013 programomis. Rezultatai. Nustatyta, kad daž­niausiai stuburo pažeidimų patiria žmonės, keldami sunkų daiktą (63,6 proc.), ar staigaus judesio metu (27,3 proc., n=33). Po operacijos stiprius skausmus menkų judesių metu dažnai jautė 19,0 proc. apklaustųjų, 35,5 proc. tiriamųjų dėl skausmo sutriko judėjimas, vidutinio stiprumo ir silpną skausmą pažymėjo 84,2 proc. tiriamųjų. Skausmą šlaunyse jautė 43,0 proc. tiriamųjų, sėdmenyse − 45,4 proc., dažnai pėdoje − 11,6 proc. tiriamųjų. Išvados. Didžiausią stuburo pažeidimo riziką kelia staigūs stuburo judesiai, netinkama kūno poza, keliant sunkų daiktą. Dažniausiai stebėtas slaugos poreikis − būtinybė malšinti skausmą. 3. Trečdaliui tiriamųjų po stuburo operacijos judėjimo aktyvumas sumažėjo dėl priverstinio stuburo judesių apribojimo ir laikino savaran­kiškumo sumažėjimo.

Raktiniai žodžiai: stuburo skausmas, slaugos poreikiai, pooperacinė slauga.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.059
Pilnas tekstasPDF

Back