Ainius Žarskus, Aistė Urbonaitė, Orinta Klimaitė

Santrauka

Nuolat augantys paslaugų vartotojų lūkesčiai didina kokybiškų paslaugų poreikį tinkamu laiku. Ne išimtis ir sveikatos priežiūros sistema, iš kurios tikimasi itin saugių ir komfortiškų paslaugų. Vis nauji ir griežtesni reikalavimai didina paslaugų kaštus. Išsivysčiusių šalių praktika parodė, kad esant ribotiems finansiniams sveikatos priežiūros sistemos ištekliams, racionaliausias sprendimas – peržiūrėti ir optimaliai panaudoti turimus išteklius. Tyrimo tikslas – išanalizuoti skubiųjų chirurginių intervencijų savalaikiškumą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (LSMUL KK) ir palyginti gautus rezultatus su skubiųjų chirurginių intervencijų klasifikavimo sistemos (TACS) reikalavimais. Gauti rezultatai: 16 iš 18 nagrinėtų chirurginių intervencijų tipų atitiko arba viršijo TACS laiko reikalavimus, 2 tipų chirurginės intervencijos (II kategorijos) neatitiko TACS laiko reikalavimų. Ženkli dalis (5 tipų chirurginės intervencijos) statistiškai patikimai viršijo TACS reikalavimus. Tyrimo rezultatai bus naudojami skaitmenizuotos skubiųjų chirurginių intervencijų kokybės kontrolės sistemos diegimui gydymo įstaigoje. Padaryta prielaida, kad gydymo įstaiga turi vidinių išteklių įgyvendinti TACS reikalavimus.

Raktiniai žodžiai: skubi chirurginė intervencija, skubių operacijų kategorizavimas, skubių operacijų sistema, NCEPOD, TACS.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.021
Pilnas tekstasPDF

Back