Tomas Janušonis, Armantas Gintautas

Santrauka

Darbo tikslas − palyginti Lietuvos Respublikoje regis­truotų paracetamolio 500 mg geriamųjų vaistinių prepa­ratų charakteristikų santraukose pateikiamą informaciją, įvertinti nustatytų skirtumų klinikinę svarbą ir išnagrinėti galimas informacijos skirtumų priežastis. Buvo identifi­kuoti devyni registruoti geriamieji vaistiniai preparatai bei palygintos šių vaistinių preparatų charakteristikų san­traukos. Nustatyta reikšmingų kliniškai svarbios informa­cijos skirtumų. Autorių nuomone, pagrindinė tokių skir­tumų priežastis yra susijusi su registracijos procedūromis.

Raktiniai žodžiai: paracetamolis, preparato charakteristikų santrauka, registracija, skirtumai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.204
Pilnas tekstasPDF

Back