Žaneta Maželienė, Ieva Dumšytė, Jolita Kirvaitienė, Ingrida Viliušienė

Santrauka

Įvadas. Akies infekcijos rizika dažnėja didėjant kon­taktinių lęšių nešiotojų skaičiui. Kontaktinių lęšių tirpalai – priemonės, skirtos kontaktinių lęšių skala­vimui, nešvarumų valymui, apnašų šalinimui, dezin­fekcijai (mikroorganizmų sunaikinimui), drėkinimui bei laikymui. Kontaktinių lęšių tirpalų sudėtis nule­mia skirtingas jų antimikrobines savybės.

Tyrimo tikslas. Nustatyti kontaktinių lęšių skysčių antimikrobinį veikimą skirtinguose jų poveikio eta­loninėms bakterijų kultūroms laiko intervaluose.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Mikrobiologinio tyrimo metu nustatytas kontaktinių lęšių tirpalų antimikro­binis poveikis bakterijoms – Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Bacillus cereus ATCC 11778. Bakte­rijų kultūros buvo veikiamos skirtingais kontaktinių lęšių tirpalais 0,5 val., 1 val., 2 val., 4 val., 6 val., 8 val. ir po to nustatytas likęs gyvybingų bakterijų kie­kis tiriamajame tirpale.

Rezultatai. Kontaktinių lęšių tirpalų antimikrobines savybes lemia kelių sudedamųjų dalių sinergistinis antimikrobinis poveikis dažniausiai akims pavojin­giems infekcinių ligų sukėlėjams. Silpniausiai bak­terijas veikė poliheksametilenbiguanido 0,0001 proc. tirpalas. Poliheksametilenbiguanido tirpalo antimi­krobinis poveikis stiprėjo didėjant jo koncentraci­jai ir į tirpalą pridėjus ramunėlių ar alavijo. Polihek­sametilenbiguanido 0,0002 proc. tirpalas su alaviju ir kontaktinių lęšių tirpalas su boro rūgštimi veikia panašiai, kaip ir poliheksametilenbiguanido 0,0002 proc. tirpalas su alaviju, tačiau visos bakterijos buvo sunaikintos po 6-8 val. poveikio. Stipriausią antimi­krobinį poveikį turėjo kontaktinių lęšių tirpalas su 3 proc. vandenilio peroksido, kuris per 30 min. – 1 val. sunaikino visas tirtas bakterijas.

Išvados. Akių infekcijos galima išvengti naudojant kontaktinių lęšių poliheksametilenbiguanido 0,0002 proc. tirpalą su alaviju ar kontaktinių lęšių tirpalus, kurių sudėtyje yra 3 proc. vandenilio peroksido. Lę­šius tirpaluose reikia laikyti 2 – 4 val.

Raktiniai žodžiai: kontaktinių lęšių tirpalai, akių infekcija, kontaktinių lęšių tirpalų antimikrobinis poveikis, bakterijos.
DOI10.5200/sm-hs.2018.075
Pilnas tekstasPDF

Back