Evelina Ašmontaitė, Margarita Radžiūnienė

Santrauka

Tyrimo tikslas – ištirti skirtingų profilių sveikatos priežiūros specialistų požiūrį į kineziterapiją. Tyrimo klausimas: kokia skirtingų profilių sveikatos priežiūros specialistų nuomonė apie kineziterapiją ? Tyrimo metodika. Darbe taikytas kokybinis tyrimo metodas. Tyrimo duomenims rinkti pasirinktas buvo individualaus interviu metodas. Atliekant interviu tyrimo dalyviams buvo pateiktas klausimynas, sudarytas iš 16 klausimų. Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 20 tiriamųjų – 5 fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, 5 šeimos gydytojai, 5 odontologai ir 5 ortopedai – traumatologai. Tyrime dalyvavo sveikatos priežiūros specialistai, savanoriškai sutikę atsakyti į pateiktus klausimus. Išvados. Tyrime dalyvavusių sveikatos priežiūros specialistų nuomonė buvo vieninga: kineziterapija yra gydymas judesiu. Kineziterapeuto veiklą skirtingi sveikatos priežiūros specialistai įvardija ne vienodai: atlieka mankštą, kurią paskiria fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas ar kineziterapeutas, ištiria ir įvertina pacientą ir pats sudaro individualią programą bei ją koreguoja gydymo procese, nustato kineziterapijos diagnozę ar stebi paciento atliekamus pratimus, konsultuoja sveikos gyvensenos klausimais. Apklausti sveikatos priežiūros specialistai įvardija akivaizdų neatitikimą tarp gerai dirbančių ir ruošiamų kineziterapeutų skaičių – gerų specialistų didelis trūkumas. Ne mažai apklaustų sveikatos priežiūros specialistų kineziterapeuto atliekamą darbą įvardijo kaip pagalbinę gydymo priemonę.

Raktiniai žodžiai: odontologija; fizinė medicina ir reabilitacija; šeimos medicina; ortopedija – traumatologija; kineziterapeutas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.028
Pilnas tekstasPDF

Atgal