Vaiva Strukčinskaitė, Viltė Štrapenskaitė, Birutė Strukčinskienė, Ramunė Česnauskienė

Santrauka

Šiomis dienomis taikomi įvairūs konservatyvūs jauna­tvine idiopatine skolioze sergančių pacientų kinezite­rapinio gydymo būdai, tačiau nėra bendros nuomonės, kuris metodas yra naudingiausias. Lietuvoje specialioji kineziterapija, kuriai priskiriamos kelios skirtingos meto­dikos, pradėta taikyti prieš penkerius metus, bet tyrimų, lyginančių simetrinių bei asimetrinių pratimų taikymo efektyvumą, nebuvo daryta. Darbo tikslas − įvertinti skir­tingų kineziterapijos metodų efektyvumą sergančiųjų idiopatine skolioze stuburo parametrams ir paraspina­linių raumenų tonusui. Tyrimas atliktas Vilniaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Tyrime dalyvavo 16 (n=16) 10-16 metų tiriamųjų, sergančių jaunatvine idiopatine skolioze. Tiriamieji buvo suskirstyti į dvi eks­perimentines grupes: I grupei (n=8) buvo taikoma spe­cialioji kineziterapija Schroth metodu, II grupei (n=8) − liemens stabilizavimo pratimai. Iš viso buvo atlikta 10 kineziterapijos procedūrų. Tyrime taikyta DIERS 3D sistema stuburo parametrų ištyrimui ir neinvazinis mioto­nometras ,,Myoton – 3“ raumenų tonusui matuoti. Testa­vimai atlikti prieš ir po reabilitacijos. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant R 3.6.1 paketą ir MS Excel programą. Duomenys vertinami kaip statistiškai reikš­mingi, kai p<0,05. Atlikus duomenų analizę nustatyta, kad lyginant DIERS 3D sistema gautus rezultatus tarp grupių, specialioji kineziterapija reikšmingiau sumažino tiriamųjų paviršiaus rotacijos laipsnį (p=0,021), liemens stabilizavimo pratimai − dubens pakrypimo įvertį (2 mm mažiau) (p<0,05). Krūtininis kifozinis kampas abiejose grupėse po reabilitacijos nereikšmingai padidėjo, artėjo prie normų, tačiau jų neatitiko. Analizuojant tiriamųjų paraspinalinių raumenų tonusą, lyginant vidutinius poky­čius tarp grupių, natūralių virpesių dažnio rodiklis kairėje pusėje ties L5 slanksteliu raumens įtampos metu labiau kito II grupėje, kurioje sumažėjo, o I grupėje padidėjo (p<0,05). Slopinimo parametro rodikliai po reabilitacijos buvo mažesni I grupėje. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad specialioji kineziterapija efektyvesnė, mažinant pavir­šiaus rotacijos laipsnį, o liemens raumenų stabilizavimo pratimai − dubens pakrypimo vertinimo rodiklį. Specia­liosios kineziterapijos taikymas reikšmingiau padidino natūralių virpesių dažnio rodiklį kairėje pusėje ties L5 slanksteliu raumens įtampos metu, − tai rodė nežymiai didesnę tiriamųjų paraspinalinių raumenų jėgą nei lie­mens stabilizavimo pratimų grupėje; sumažino slopinimo rodiklio rezultatus po reabilitacijos, − tai rodė didesnį paraspinalinių raumenų elastingumą.

Raktiniai žodžiai: idiopatinė skoliozė, specialioji kineziterapija, Schroth metodas, liemens stabilizavimo pratimai, paraspinaliniai raumenys, DIERS 3D, jauni žmonės.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.132
Pilnas tekstasPDF

Back