Kotryna Pilypaitė

Santrauka

Studijų, tiriančių šizofrenija sergančių pacientų seksua­linės sveikatos ypatumus, labai trūksta, o dėmėsys, ski­riamas sveikatos priežiūros specialistų, yra per mažas.

Tyrimo tikslas − apžvelgti literatūrą, susijusią su ser­gančiųjų šizofrenija seksualinio gyvenimo ypatumais.

Metodai. Atrinktos visavertės publikacijos PubMed ir Google Scholar duomenų bazėse.

Išvados. Lyginant su bendra populiacija, sergančiųjų šizofrenija seksualinio gyvenimo kokybė yra prastesnė dėl dažniau patiriamos seksualinės disfunkcijos, asmeninių santykių sunkumų, rizikos, susijusios su seksualine vei­kla ir smurtu; įvairios seksualinės sveikatos būklės gali egzistuoti savarankiškai ir būti nepriklausomos nuo pa­ciento psichopatologijos; prieš skiriant gydymą, reko­menduojama su pacientu aptarti šalutines reakcijas, nes medikamentai gali turėti įtakos seksualinei funkcijai ir skatinti nesilaikyti gydymo režimo.

Raktiniai žodžiai: šizofrenija, psichikos sutrikimai, seksualinė sveikata, seksualinė disfunkcija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.164
Pilnas tekstasPDF

Back