Jonas Sąlyga, Vitalija Paškevičienė,, Geriuldas Žiliukas

Santrauka

Krūties vėžys – dažniausia moterų onkologinė liga, kuri sudaro apie 32 proc. moterų piktybinių navikų. Susirgus krūties vėžiu blogėja ne tik moters bendra sveikata, bet ir gyvenimo kokybė. Todėl ši tema nepraranda savo aktualumo, kadangi didelis dėmesys turi būti skiriamas sergančiųjų krūties vėžiu gyvenimo kokybės gerinimui. Tyrimo tikslas – įvertinti sergančiųjų krūties vėžiu gyvenimo kokybę. Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas. Naudoti instrumentai: anketinė apklausa, kuri sudaryta remiantis standartizuotomis anketomis EORTC QLQ – C30, EORTC QLQ – BR23 bei SF – 36 klausimynu. Taikyta aprašomoji duomenų analizė, naudojant MS Excel 2003 skaičiuoklę. Imtį sudarė – 59 pacientės. Tyrimas atliktas laikantis etikos principų. Tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad moterys, sergančios krūties vėžiu, vertindamos savo bendrą gyvenimo kokybę, susijusią su fizine sveikata, labiausiai jautė laisvalaikio (41 proc.), darbo apribojimus dėl fizinių problemų (64 proc.), taip pat daugiausia buvo prastesnis savo sveikatos vertinimas (35 proc.). Atsižvelgiant į respondenčių išsilavinimą, savo sveikatą šiek tiek prasčiau vertino moterys, turinčios aukštesnįjį išsilavinimą. Analizuojant pooperacinio periodo ypatumus gyvenimo kokybei labiausiai moterims pasireiškė kosmetinio defekto sukelti neigiami jausmai (35 proc.), dėl kosmetinio defekto pakitęs gyvenimo būdas (59 proc.), moteriškumo sumažėjimas (24 proc.). Lyginant ištekėjusių ir išsiskyrusių/našlių respondenčių atsakymus į klausimą, ar dėl ligos ir gydymo yra bent kartą pasijutusios mažiau moteriškos, verta pažymėti, jog ištekėjusios moterys kur kas dažniau pasijusdavo mažiau moteriškos negu išsiskyrusios ar našlės. Sergančiųjų krūties vėžiu gyvenimo kokybei įtakos turėjo šie psichoemocinės būklės aspektai: atsiradęs nerimas, baimė dėl ligos atsinaujinimo ir išplitimo (78 proc.), depresija (56 proc.) nepilnavertiškumo jausmas (32 proc.), asmenybės (49 proc.) ir dvasinės būklės pokyčiai (47 proc). Išvada. Sergančiųjų krūties vėžiu gyvenimo kokybei įtakos turi fizinė, dvasinė sveikata, psichoemocinė būklė bei pooperacinis periodas. Todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas gerinti moterų psichoemocinę būseną ir gyvenimo kokybę.

Raktiniai žodžiai: krūties vėžys; onkologinė krūties liga; gyvenimo kokybė.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.109
Pilnas tekstasPDF

Atgal