Aurelija Survilaitė

Santrauka

Tyrimo metu buvo atrinkti teismo psichiatrijos ekspertizių aktai, atlikti Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM 2010 – 2016 m. laikotarpiu, kuriuose asmenys buvo įtariami/kaltinami įvykdę seksualinio pobūdžio nusikaltimus ir kuriems buvo diagnozuoti bet kokie psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas. Atlikta minėtų asmenų psichinės būsenos bei socialinių – demografinių charakteristikų, nusikalstamos veikos, teismo psichiatrinio vertinimo analizė. Gauti rezultatai parodė, kad alkoholis buvo dažniausiai vartojama psichoaktyvi medžiaga ir daugiau nei 80% seksualinius nusikaltimus įvykdžiusių asmenų buvo apsvaigę nuo alkoholio. Psichikos būsenos vertinime dominavo emocinis labilumas, impulsyvumas bei žemi intelektiniai gebėjimai. Dažnas psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas komorbidiškumas su asmenybės spektro sutrikimais bei protiniu atsilikimu. Tik 3 seksualinius nusikaltimus įvykdžiusiems asmenims buvo konstatuoti sunkūs psichikos sutrikimai, dėl kurių jie negalėjo suvokti veikos pavojingumo ir valdyti savo veiksmų. Minėtiems asmenims rekomenduota taikyti priverčiamąsias medicinos priemones.

Raktiniai žodžiai: seksualiniai nusikaltimai; psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas; teismo psichiatrijos ekspertizės baudžiamosiose bylose.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.062
Pilnas tekstasPDF

Atgal