Alisa Pozniak, Natalja Fatkulina

Santrauka

Seksualinis smurtas yra rimta, sunkiai atpažįstama visuomenės problema, kuri turi įtakos moterų fizinei, psichinei ir reprodukcinei sveikatai. Tokio pobūdžio agresija dažniausiai patiriama iš intymių partnerių ir daugeliu atvejų ją lydi psichologinis, ekonominis bei fizinis smurtas. Tai moterų pagrindinių teisių, susijusių su orumu bei lygybe, pažeidimas. Svarbu suprasti pagrindines lytinės prievartos priežastis, nes tik tokiu būdu galima sumažinti jos paplitimą. Darbo tikslas – išanalizuoti seksualinio smurto priežastis ir prevenciją, atsižvelgiant į publikuotus mokslinius šaltinius. Literatūros šaltinių paieška buvo vykdoma naudojantis elektroninėmis duomenų bazėmis PubMed, Cochrane ir Google Scholar. Į sisteminę apžvalgą įtraukti 39 straipsniai nagrinėjama tema. Rezultatai parodė, kad smurtas negali būti nulemtas vieno veiksnio – jo priežastys yra kompleksinės. Smurtautojams būdinga agresija, nemokėjimas spręsti konfliktų, impulsyvumas, auklėjimo spragos, vaikystės traumos. Aukos prisirišimas prie skriaudėjo, noras jam padėti taip pat yra seksualinės prievartos priežastis. Siekiant sumažinti seksualinį smurtą, svarbi yra pirminė, antrinė ir tretinė smurto prevencija.

Raktiniai žodžiai: seksualinio smurto priežastys, seksualinio smurto rizikos veiksniai, seksualinio smurto prevencija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.036
Pilnas tekstasPDF

Back