Vida Kilikevičienė, Ieva Viltrakytė

Santrauka

Šiame darbe siekiama išskirti veiksnius, darančius įtaką seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus, paauglius Lietuvoje; išsiaiškinti, kokiu būdu dažniausiai yra atskleidžiami (atsiskleidžia) seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus; analizuoti seksualinių nusikaltimų prieš vaikus pobūdį, dažnį, kokio amžiaus vaikų grupėse, kokio pobūdžio seksualiniai nusikaltimai vyrauja; kokia dalis vaikų, patekusių teismo psichiatrijos psichologijos ekspertizei papasakoja / nepapasakoja apie patirtą prievartą, kitą seksualinį išnaudojimą; kaip jie apie tai kalba; kaip vaikai supranta tokio pobūdžio patirtą išnaudojimą; kokia dalis išnaudotų vaikų sulaukia palaikymo iš artimiausių žmonių aplinkos.
Darbe analizuojama, ar yra ryšys tarp vaiko psichinių ypatumų ir patiriamos seksualinės prievartos; nagrinėtas ryšys tarp vaikų ir jų artimiausios, socialinės aplinkos ir padaromų seksualinių nusikaltimų prieš juos.

doi:10.5200/sm-hs.2012.021

Raktiniai žodžiai: vaikai, paaugliai, vaikų ir paauglių teismo psichiatrija, seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus, seksualinė prievarta, seksualinių nusikaltimų prieš vaikus rizikos veiksniai, seksualinis vaikų išnaudojimas, seksualinis smurtas prieš vaikus
DOI: 10.5200/262
Pilnas tekstasPDF

Atgal