Rita Vaičekauskaitė, Elvyra Acienė

Santrauka

Šeimos sveikata – tai visapusiška kiekvieno šeimos nario fizinė ir psichinė gerovė, kuri patiriama iš socialinės ir psichologinės bendrystės šeimoje. Čigong masažas stiprina sveikatos palaikymui reikšmingus šeimos narių tarpusavio ryšius, ypač turint omenyje tai, kad tėvai ir vaikai turi tą pačią či energiją. Čigong masažas yra papildomos arba alternatyvios medicinos metodas. Nors dauguma šeimų yra išbandę bent vieną alternatyvios ar papildomos medicinos gydymo metodą, tačiau labai trūksta mokslinių tyrimų apie jų efektyvumą. Šiame straipsnyje pristatomas Lietuvoje atliktas mokslinis tyrimas, kuriuo siekiama parodyti čigong masažo efektyvumą autistiškam vaikui ir šeimai. Tyrimo rezultatai rodo, kad tėvai patiria mažiau streso dėl autistiško vaiko auginimo, nes pastebimai pagerėja vaiko pojūčių ir savireguliacijos funkcijos – vaikas geriau miega, tinkamai naudojasi tualetu, valgo įvairesnį maistą, sumažėja vaiko dirglumas, nervingumas ir (savi)agresyvumas, pagerėja vaiko dėmesio koncentracija, taip pat aktualizuotos raidos charakteristikos – išsiplėtęs vaiko smulkiosios ir stambiosios motorikos spektras lemia didesnes vaiko savarankiškumo galimybes, pagerėjusi vaiko kalbinė raiška daro labiau abipusišką vaiko ir tėvų komunikaciją. Paminėti faktoriai yra svarbūs ištekliai šeimos sveikatai stiprinti.

Raktiniai žodžiai: autistiški vaikai; šeimos sveikata; čigong masažas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.013
Pilnas tekstasPDF

Atgal