Roman Machnin, Milda Žukauskienė, Laimutė Samsonienė

Santrauka

Schroth terapija yra specializuota skoliozės gydymo kineziterapija, atitinkanti visus SOSORT keliamus reikalavimus [1]. Jos metu svarbiausias dėmesys kreipiamas į korpuso deformacijų korekciją, derota­ciją bei kvėpavimo sistemos funkcijos gerinimą. Nors Schroth terapija laikoma vienu labiausiai ištirtų kon­servatyviojo gydymo metodų, literatūroje duomenų apie Schroth terapijos poveikį kvėpavimo sistemos funkcijų parametrams nedaug.

Tyrimo tikslas – nustatyti Schroth terapijos metodo poveikį sergančiųjų idiopatine skolioze kvėpavimo funkcijai gerinti.

Tyrimo organizavimas ir metodai. Tyrimas atliktas 2019 metų vasario – gegužės mėnesiais ambulatori­nės reabilitacijos skyriuje. Tyrime savanoriškai da­lyvavo 16 idiopatine skolioze sergančių pacientų. Taikyta 10 individualių kineziterapijos procedūrų. Tyrimo metodai: antropomertinių duomenų rinkimas, Cobb kampo nustatymas, krūtinės ląstos ekskursijos vertinimas, spirometrija, skoliometrija, aprašomoji matematinė statistika, dirbant su Microsoft Excel 2016 bei SPSS programomis.

Tyrimo rezultatai. 10 kineziterapijos užsiėmimų pa­gal Schroth statistiškai reikšmingai 200 ml padidino FVC, 270 ml FEV1 rodiklius. Santykiniais vienetais FVC padidėjo 5,3 o FEV1 8,8 procentiniais punktais. Krūtinės ląstos ekskursija pažastų lygyje padidėjo 2,3 cm, kardinės ataugos lygyje 1,1 cm, statistiškai reikšmingai 1,20 sumažino korpuso rotacijos laipsnį. Didėjantis korpuso rotacijos laipsnis neigiamai vei­kia kvėpavimo pajėgumo rodiklius. Krūtinės ląstos ekskursijos matavimas kardinės ataugos lygyje bei šio parametro kitimai patikimai atspindi kvėpavimo sistemos pajėgumo dinamiką.

Raktiniai žodžiai: skoliozė, Schroth terapija, specialioji kineziterapija, kvėpavimo funkcija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.090
Pilnas tekstasPDF

Back