Laura Kapitanovaitė, Simas Giedrys, Jūratė Jankauskienė

Santrauka

Literatūros duomenimis, Greivso oftalmopatija (GO) sergantiems pacientams sausų akių sindromas (SAS) yra diagnozuojamas 65%–85% atvejų. SAS apibūdinama kaip įvairių veiksnių sukeliama akies paviršiaus liga, kuri pasireiškia akių diskomforto simptomais. Sergant Greivso liga, sausų akių sindromas atsiranda dėl padidėjusio akies išverstakumo, voko retrakcijos ir sumažėjusios ašarų gamybos. Tyrimo tikslas – nustatyti sausų akių sindromo pasireiškimą tarp pacientų, sergančių Greivso oftalmopatija, ir įvertinti simptomų stiprumo ryšį su išverstakumo dydžiu. Tyrimo metodas – vienmomentinė anoniminė anketinė apklausa ir Hertelio egzoftalmetrinis tyrimas. Sudaryta originali anketa apie dažniausius sausų akių simptomus ir jų įtaką kasdienei veiklai. Įvertinus rezultatus prieita prie išvadų, jog GO sergantiems pacientams didžiausią įtaką gyvenimo kokybei turi ir labiausiai vargina akių jautrumas šviesai ir akių niežulys, Hertelio egzoftalmetru nustatytas vidutinis dešinės ir kairės akies išverstakumas viršijo normos ribas. Nustatyta statistiškai reikšminga tiesioginė koreliacija tarp išverstakumo dydžio ir akių jautrumo šviesai, niežulio ir skausmo stiprumo.

Raktiniai žodžiai: sausų akių sindromas, Greivso oftalmopatija, sausų akių liga, Greivso liga, egzoftalmetrija, akių paviršiaus ligų klausimynas.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.063
Pilnas tekstasPDF

Back