Danielė Raudonytė

Santrauka

Nuotaikos ir nerimo sutrikimai bei piktnaudžiavimas ne­legaliomis psichoaktyviosiomis medžiagomis yra vieni dažniausiai pasireiškiančių psichikos sutrikimų. Nors jų gydymui yra nemažai veiksmingų farmakologinio gy­dymo būdų, dalis pacientų jo netoleruoja arba jis būna neefektyvus. Šiuo metu tiriamos kai kurių nelegalių psi­choaktyviųjų medžiagų (psichodelikų – Lizergo rūgšties dietilamido ir haliucinogeniniuose grybuose randamo psi­locibino) taikymo galimybės įvairių psichikos sutrikimų ar ligų gydymui. Naujausi tyrimai rodo, kad serotonino agonistų klasės psichodelikai pasižymi anksiolitiniu ir antidepresiniu poveikiu. Daugiausia tyrimų atlikta nagri­nėjant psilocibino efektyvumą atsparios depresijos bei priklausomybių gydymui. Šio darbo tikslas – įvertinti, susisteminti ir išanalizuoti mokslinėje literatūroje patei­kiamus duomenis apie psilocibino vartojimo galimybes psichikos sutrikimų gydymui.

Raktiniai žodžiai: psilocibinas, psichodelikai, psichoaktyviosios medžiagos, priklausomybė, nerimo sutrikimai, depresija, gydymas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.150
Pilnas tekstasPDF

Back